Oddziały Terenowe

W strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Łodzi występuje Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej, który realizuje cele i zadania Stowarzyszenia w terenie w kontaktach bezpośrednich z członkami lub za pośrednictwem Kół.        

Nadzór nad realizacją tych zdań sprawuje Prezes Zarząd OT, który również organizuje i kieruje bieżącą działalnością Oddziału i Zarządu Terenowego.

 

Rawa Mazowiecka zobacz więcej