Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

Zobacz więcej


W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Franciszek Wala - prezes

Jerzy Koniecki - wiceprezes

Teresa Cebrowska - wiceprezes

Edward Kosakowski - skarbnik

Ryszard Gorycki - sekretarz
 

Członkowie:

Mariusz Andrzejewski

Jadwiga Architekt

Piotr Hans

Aldona Kamela-Sowińska

Anna Karmańska

Adam Kęsik

Waldemar Molenda

Rafał Wawrowski

Prezesi Oddziałów Okręgowych:

Sabina Urbańska - O/O w Bielsku-Białej

Stanisława Gudebska - O/O w Bydgoszczy

Joanna Nowowiejska-Fedecka - O/O w Częstochowie

Zdzisław Gładki - O/O w Elblągu

Jerzy Łopacki - O/O w Gdańsku

Łukasz Drewniak - O/O w Gorzowie Wlkp.

Andrzej Młynarczyk - O/O w Katowicach

Halina Gąsior-Mikulska - O/O w Kielcach

Danuta Buchowiecka - O/O w Koszalinie

Bronisław Micherda - O/O w Krakowie

Władysław Iwanyniuk - O/O w Legnicy

Stefan Czerwiński - O/O w Lublinie

Bożena Wilk - O/O w Łodzi

Jolanta Bocheńska - O/O w Olsztynie

Sebastian Kuś - O/O w Opolu

Wiktor Gabrusewicz - O/W w Poznaniu

Janusz Czerwieniec - O/O w Radomiu

Krzysztof Cieśla - O/P w Rzeszowie

Teresa Kamińska - O/O w Suwałkach

Stanisław Hońko - O/O w Szczecinie

Jerzy Czechowicz - O/O w Toruniu

Krystyna Urbaniak - O/O we Włocławku

Zbigniew Luty - O/D we Wrocławiu

Bolesław Tatarzycki - O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska - przewodnicząca

Agnieszka Czarnecka - zastępca przewodniczącego

Tadeusz Pieniążek - członek

Franciszek Plichta - członek

Bożena Pustelnik - członek


Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha - przewodniczący

Stanisław Mierzejewski - zastępca przewodniczącego

Elżbieta Bochenek - członek

Stanisław Capała - członek

Irena Furmanek - członek

Marek Mazur - członek

Aneta Pożarowska - członek