Współpraca

W dniu 26 stycznia 2012 r. podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy łódzkim Oddziałem Okręgowym a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171.